Ата журтка таазим

МАХАБАТТАН АДАМ КАРЫБАЙТ
Сыр төгүү

Ыр түрмөк

Каңга толуп, каканактап жүрөгүм,
Каңгыгандай жалгыз үйдө жүрөмүн.
Күндүн тийген табы өтпөй далыма,
Күйүт тартып ичтен күйүп жүдөдүм.
Бир чындыктын башын ачып койалбай,
Бул дүйнөдөн кантип жашап өтөмүн.

Өзөк өрттөөр өткөн учур өктөмү,
Өчпөй бүгүн алоолонуп жатканы.
Өмүр бою калар эми мен менен,
Өзүмдөгү сүйүү арман дарттары.

Сен айткан жаз качан келет Тургунбай,
Ошол жазды күтүп, күтүп чарчадым?
Бир мезгилдин күзү кетпей жүрөктөн,
Жазын, жайын канча күттүм бал татым.

Айсыз өткөн түндөрүмдүн кадырын,
Айтсам мени кимдер угуп тыңдашат.
Сезимдеги сүйүү катып жаш менен,
Сарай салдым сагынычтан балталап.

Ойлой берип ой түбүнө жетпедим,
Ороп алган ой сандыктын желесин.
О, оопасыз дүйнө болдуң ортого,
Бекер беле бул жашоого келгеним?

Кел курдашым, жакын отур жаныма,
Кезектешип көтөрөлү бокалды.
Кайран орус куп жасаган экен да,
Кырк градус баш айлантар аракты.

Сырдашалы сүйүү күчүн азабын,
Стаканга толтур орус арагын.
Омар Хайом, Алишердин эң мыкты,
Окуп берем эсте калган казалын.

Алар жазган казалдардан кем эмес,
Азыр сага окуп берер сыр дайрам.
Ак сүйүүнүн агарталы сөөгүн,
Акын сөзү төгүлгөндө ыр майрам.

КОКУСУНАН ӨЧҮП КАЛЫП ЖҮРБӨЙҮН

Сага арналып өмүрүмдүн калганы,
Саясы жок ачык жерде өскөмүн.
Элестетип жашыл жазды кышында,
Жаш кезимден кыялданып көнгөнмүн.

Азыр дагы аалам сырын мен ачып,
Олтурамын сезимимде сени эстеп.
Түңүлбөгөн тирүүлүктү өмүрдү,
Бердим сага асырап ал белектеп.

Сени менен өмүр бою бир болуп,
Бул тагдырдын арабасын тартпадым.
Менин бактым эми сенин колуңда,
Энчилеп ал бул акыркы таалайым.

Сураганга суна көрбө суранам,
Колдон келсе ыр багында гүлдөйүн.
Отту сүйөм махабаттым жалгыз сен,
Кокусунан өчүп калып жүрбөйүн.

МАХАБАТ КАТЫ

Ыр түрмөк

Эл жатсын баары түн кирип,
Ээндик анан калгын сен.
Оюңду бузбай турсун иш,
Бул каты жазган ошол мен.

Ак жууркан тъшък жылуулук,
Төшүңдөн басып жылытсын.
Кат жазып түндө окуткан,
Мен дагы жаным кызыкмын.

Оку да, ойлон түн кезип,
Чок түшкөн жүрөк курусун.
Дебей тур бирок, өтүнөм,
-Жаш жактан бир топ улуусуң.

Тагдырдын татаал жолу суз,
Тагдырым кызык тоолук кыз.
Түбөлүк жаткан уйкуда,
Турмушум кыш да, өмүр күз.

Күн болуп жылыт жылытпа,
Күдөрүм сен деп жашасын.
Күйүткө салбай кое тур,
Кызытып алсын базарын.

Аялуу жанмын аялуу,
Ашыгып какпа сөз менен.
Аялуу өмүр кылында,
Абайлап келем көп менен.

Кайдан сен мага жолуктуң,
Кайгыга баткан тоолукмун.
Кош чынар болуп калам деп,
Кол сунуп сага оолуктум.

Жаныңды жаным кыйнаба,
Жаналбай турсаң от болуп.
Жабыгып өтпө суранам,
Тагдырда бирок кор болуп.

х х х

Жактыргам чын жашырганда не чара,
Тапсам балким табар элем бир айла.
Ак туйгунуң болоюн-деп суранбайм,
Арга тапсаң бул өмүргө бел байла.

Алыкулдай жүрөк сырын канатып,
Кайгы ырын калсам мейли мен жазып.
Жүрөгүмө учуп кирип куш болуп,
Калсаң болду жүрөгүмө сен батып.
х х х
Жактырбасаң жан дүйнөңдү отко сал,
Жалын болуп күйүп кетсин бир паста.
Мен жөнүндө ойлонбогун тап-такыр,
Жашка чылап кайрып алам жан чыкса.

Чөкпө жаным, чөкпө деңиз түбүнө,
Чөгөлөсүн тагдыр сага күнүгө.
Биздин сүйүү түгөнбөгөн гүл азык,
Бизге жеткен, жетет билем өмүргө.

Сен кайгырба, мен калайын азапка,
Пенде деген нечен жолду басат да.
Катып койгон уу шибеген бир күнү,
Капилеттен жамбашыңды саят да.

Өмүр бою мен өзүмдү бул ойду,
Сактап калсам болмок балким жашырып.
Бул дүйнөгө келген конок экенбиз,
Кайсы абада жүрмөк элем асылып.

«Сен деп жанам, жалын чогум баары сен,
Эгер мага сен өзүңдөй ишенсең.
Түбөлүккө кол кармашып өтөлүк,
Жаңылбасаң жан чыгарда тилиңден.»

Тагдыр түркүн тайгак ашуу жолу ийри,
Түмөн түйшүк аны жакшы билесиң.
Жалгыз дебе жан байлыгым ырым бар,
Ардактасак бир таттабыз ширесин.

Сен жөнүндө жаза берем эми мен,
Мейли каала, мейли такыр каалаба.
Алп акындар арасынан табылар,
Мага орун элим-журттум кааласа.

Жетсем бактым мөмөлөгөн даракмын,
Жетпей калсам көл жээгинде калакмын.
Ак сүйүүмдү Ай бетине чиймелеп,
Айсыз түндө өчкөн түнкү чыракмын.
х х х
Ак сүйүүнүн азабына кабылган,
Акындардан жалгыз эле мен бекен?
Алп акындар арасында Токтогул,
«Алымкан»-деп ачык айткан шер экен.

Кимдер сүйүп кимдер ага жетпеген,
Ак сүйүүнүн Гималайы мен десем.
Акындардын арасында устаттым,
«Сен жөнүндө поэмасын» бүтпөгөн.

МОЮНГА АЛУУ

Мурда кийин ишенбегем чын эле,
Махабаттын машакаттуу шоруна.
Маңдайыңа жазып койсо айла жок,
Мен дегендер түшүп көрсүн торуна.

От табында куйкаландым күл болуп,
Суугуна тоңдум чыны муз болуп.
Кереги жок келекелеп ал күндү,
Кемтик дүйнөм каткан чыны туз болуп.

Сүйүү үчүн кыл учунда жан берип,
Канжары жок көкүрөгүм айрылды.
Караңгыда жарык болуп асманым,
Сансыз жылдыз арасынан табылды.

КЕТКЕНДЕР КАЙТЫШАБЫ…?
«Махабат армандары » кино фильминдеги Камбардын сөзү.

Бир өмүргө байлап алып сүйүүнү,
Бир өмүрдөн өткөн адам аз чыгар.
Кеткен жандар кайтпайт кайра момунум,
Колуңдагы таягыңа барабар.

Сен жоготуп күткөн кушка окшогон,
Захрадай эле болчу Самарам.
Камбар ага кайгыбызды ким билет,
Күтө, күтө мен күтүүдөн тажагам.

Кеткен жандар кайтпайт кайра артына,
Кайрылышпайт калды аларды муз тосуп.
Биз күтүүдөн чарчабайбыз а бирок,
Күттүргөндөр күлгө айланган чаң болуп.

АЛМАШПАЙМЫН

Чын эле сүйдүң беле сүйбөдүңбү,
Билбедим кандай ойдо жүргөнүңдү?
Кургурум куруп кетсин бүгүнкү күн,
Кудайдан тилейм аман жүрүшүңдү.

Мейли эми жокко чыгар өткөн күндү,
Мен азыр жакшы көрөм жалгыздыкты.
Сезимден сенделишкен байкуш дешсин,
А бирок алмашпаймын намысымды.

Сыр кылып каткан күндөр куруп кетсин,
Эми мен ырдайм сени обон кылып.
Орунун алмаштырса жылдар жылат,
Оюмду кагып койгон жылгыс кылып.

Автору: Абдукаримов Сабыралы, Кызыл-Кыя шаары

Нравится
Авторго билдирген ыраазычылыгыңыздын эң жөнөкөй жолу — эл аралык коомдук желелерде достор менен маалымат бөлүшүү

Реклама на сайте. Рассмотрим любые варианты ее размещения.
Авторго билдирген ыраазычылыгыңыздын эң жөнөкөй жолу – эл аралык коомдук желелерде достор менен маалымат бөлүшүү.

Оставить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2012 - 2017 «Kalemger.KG». Бардык укуктар корголгон. Материалдарды көчүрүүдө жана жайылтууда kalemger.kg шилтемесин колдонуңуз.
Сайтты жасаган Равидин Турсункулов. Сайт WordPressте иштейт. WordPress.kg - бекер сайт, бекер хостинг, бекер домен.

Кыргызча анекдоттор дүйнөсү | Курдаш коомдук тармагы | Кыргызча Нукура форум | Баткен облусунун маалымат порталы | Кыргызстанда таанышуу сайты | Бекер жарыялар